брошури

Пет причини да четем и изучаваме Свещеното Писание - Библията

Един съвременен православен автор – Джордж Кронк*, в книгата си „Посланието на Библията”, привежда пет причини за това православните християни да четат и изучават Свещеното Писание – Библията. Добре е да се запознаем с тях, тъй като в наше време от страна на православните се забелязва известно пренебрежение към писаното слово Божие.

Първо - Библията е първоизточникът на истината за Бога и човека. Всеки, който търси истината трябва да се отнесе към свидетелството на Св.Писание.

Второ - Библията е предназначена за тези, които търсят спасение, т.е. ние сме призовани да чуем и приемем в сърцето си Божиите думи и да им отвърнем с вяра и послушание.

Трето - Свещеното Писание е словесна икона на Самия Бог. Чрез четене и изучаване на библейските книги ние влизаме в общение със Самия Бог – Той ни говори чрез словото Си, а ние Му отговаряме чрез вяра и послушание.

Четвърто - Писанието е част от живота на Църквата и съвсем осезателно присъства в богослужението й. Св. Божествена Литургия, например, е съставена, освен от определените за четене откъси на апостолските послания и Евангелието, от приблизително 98 цитата от Стария Завет и 114 от Новия Завет.

Пето - трябва да разбираме много добре Писанието, защото нашето съвремие изисква по много начини да свидетелстваме за истината пред хора, отдалечени от живото Предание и чужди на Църквата. За да направим това е нужно да вникнем в духа и съдържанието на Писанието и да придобием т.нар. „библейско съзнание”. Това означава да разбираме общото послание на Свещеното Писание и да го направим основа на нашия живот, така че не само знанието, но и делата ни да свидетелстват.
____________________

*Джорж Кронк - автор на "Посланието на Библията според православното християнство"(изд.Омофор) е американски православен богослов, професор по философия и сравнително религиознание в колежа на Ню Джърси, САЩ.

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com