Курс Православно вероучение

Антихрист и неговите предтечи

от: 17.02.2013

Всички пророчества свързани с последните времена неизменно водят до една определена личност, в която се фокусират очакваните събития свързани със свършека на света – Антихрист. Неговото явяване в света е един от най-ясните белези за настъпване на последните времена.

Думата „антихрист” в по-общ смисъл означава всеки, „който отрича, че Иисус е Христос”(1 Иоан. 2:22) и не „изповядва, че в плът е дошъл Иисус” (1 Иоан. 4:3). По тази причина св.ап. Иоан Богослов твърди, че още по негово време е имало много антихристи (1 Иоан. 2:16). И все пак в Свещ. Писание много ясно е казано, че Антихрист е личност, определено лице, което ще се яви преди края на света. Той е „човекът на греха, синът на погибелта, който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича бог или светина, за да седне като Бог в Божия храм, показвайки себе си, че е Бог” (2 Сол. 2:2-3). По думите на апостола „тайната на беззаконието вече действа”, т.е. антихристовият дух действа в света, но все още не е дошло времето да се открие личността на Антихрист, поради силата, която го задържа. От казаното във Второто послание до солуняни става ясно, че Антихрист ще се яви в края на времената като „беззаконник”, и че неговото явяване е промислително, „за да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са обикнали неправдата”.

По въпроса относно Антихрист, св. отци са единодушни – той ще бъде определено лице, а не отвлечено понятие и ще се яви преди Второто пришествие на Господа. Според св. Иоан Дамаскин Антихрист е личност, в която се е въплътил грехът. Той не е сатаната, а човек, който ще действа по негова заповед. Св. Теодор Студит най-точно формулира това: „Дяволът ще обитава в него”. Св. Григорий Богослов го нарича „звяр, изпълнен с отрова, много мощен човек”. По думите на св. Кирил Йерусалимски Антихрист ще възприеме от дявола „всичката му сила”, но няма да бъде въплъщение на сатаната. Св. Иоан Дамаскин счита, че той ще се роди от безбрачно съжителство, „ще бъде възпитаван тайно, след което ще надигне, разбунтува и възцари”. Св. отци са единодушни - Антихрист ще иска във всичко да се уподоби на Христос: „Христос е цар; цар, макар и земен, е Антихрист. Спасителят се яви като агне, по подобен начин и той ще се покаже като агне, макар вътрешно да си остава вълк. Спасителят дойде обрязан в света, по подобен начин ще се яви и този. Господ прати апостолите към всички народи, по подобен начин ще прати и той своите лъжеапостоли. Спасителят събра Своите разпръснати овци, по подобен начин ще събере и той разпръснатия иудейски народ. Господ е дал печат на вярващите в Него, и той по подобен начина ще даде. Господ се яви в образа на човек, и той ще дойде в образ на човек. Спасителят е възкресил и е показал плътта Си като храм, а той ще възстанови също така каменния храм в Йерусалим”. Още св. Иполит, папа Римски казва за Антихрист, че „възвисявайки се над всички царе и над всяко божество, той ще построи град Иерусалим и ще възстанови разрушения храм. Цялата страна и пределите й ще върне на иудеите. След това, освобождавайки ги от робството на народите, той ще се обяви за техен цар. Тогава неповярвалите (в Христа) ще преклонят пред него своите колена и ще му се поклонят като на Бог. Неразбирайки казаното от пророка, че той именно е измамникът и лъжецът, те погрешно ще мислят, че той е Христос"(Дан. 9: 36; 2 Сол. 2:4).

Подобно на Христос и Антихрист ще има свой предтеча – личност, наречена в Откровение „лъжепророк”, който чрез вълшебство и измама ще направи всичко за прелъстяването на хората, за да приемат Антихриста за Бог. Св. Андрей Кесарийски в „Тълкувание на Апокалипсиса” казва, че както по Божие допущение под действието на сатаната от небето е слязъл огън, за да унищожи стадото на праведния Иов, така и предтечата на Антихрист ще съумее да сваля огън от небето (срв. Откр. 13: 12). И само онези, които са утвърдени от предсказанието за идването на Антихрист, няма да се подлъжат от тези измамни чудеса. Предтечата на Антихрист ще се постарае да сложи на всички знака на гибелното име на отсъптника и прелъстителя (Антихрист) на дясната им ръка, за да им пречи да извършват добри дела, и на челото, за да ги направи дръзки в лъжата и злите дела. По думите на св. Андрей Кесарийски тайната на този знак и числото на печата ще се открие на здравомислещите и бодърстващите във време на изкушението. „Ако имаше необходимост да се знае името му, тайновидецът щеше да го открие”, казва св. Андрей. По негово мнение „Божествената благодат не е съизволила да бъде написано това пагубно име в Божествената книга”.

Според книга Откровение онези, които приемат печата на звяра (Антихрист) „ще пият от виното на яростта Божия” (вж. Откр. 14:9). Божият гняв ще се излее върху престола на звяра (вж. Откр. 16:10), т.е. върху царството на Антихриста. Прелъстените ще бъдат поразени от Божиите наказания, но въпреки това те няма да се покаят и няма да се отвърнат от измамата, а напротив – ще похулят Бога. Божият гняв се уподобява на град, който вали от небето. Поразените от него обаче няма да се обърнат към покаяние, а към богохулство (вж. Откр. 16:21). Съдбата на Антихрист и на лъжепророка е с предизвестен край – те ще бъдат хванати и хвърлени живи в огненото езеро (срв. Откр. 19:20). По думите на ап. Павел Антихрист ще бъде убит с дъха на устата Божия (вж. 2 Сол. 2:28), затова и св. Андрей Кесарийски подчертава, че Антихрист и лъжепророкът няма да отидат на Съд, а ще бъдат живи хвърлени в огненото езеро. И двамата, след отнемането на властта им от Бога, в неподлежащи на тление тела, ще бъдат хвърлени в огнената геена, което за тях ще бъде смърт и убиване по Божественото Христово повеление. По Божия милост властта на Антихрист ще бъде кратка, а краят – предварително известен на вярващите. И все пак богоборецът ще поиска да завладее и плени новия Иерусалим, града, възлюбен от Бога, от който чрез апостолите се е разпространил Божественият закон по цялата земя (Лук.24:47). Според казаното в Свещ. Писание Антихрист ще седне в Божия храм (иудейския), който преди е бил Божественият храм, и е бил разрушен заради Христовото отхвърляне. Той ще бъде възстановен от Антихрист, според очакването на иудеите-богоборци, които в негово лице ще припознаят Месия.

Единствено вярата и твърдото упование в Бога ще съумее да съхрани вярващите в онези дни. Отчаянието и страха, както и дръзката самонадеяност трябва да бъдат чужди на християните. Бог няма да изостави Своите Си. Той е дал, в лицето на последните Оптински старци, молитвени думи на утеха за всяко вярващо сърце:

„Избави ме, Господи, от измамите на богомерзкия и коварен антихрист, който наближава да дойде, и скрий ме от неговите примки в тайното убежище на Твоето спасение. Дай ми, Господи, сила и мъжество да изповядам твърдо Твоето свято име, та поради страх от дявола да не отстъпя и да не се отрека от Тебе, моя Спасител и Изкупител, и от Твоята свята Църква. Но дарувай ми, Господи, ден и нощ да проливам сълзи за греховете си и пощади ме, Господи в часа на Страшния Твой Съд. Амин”.

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com