Курс Православно вероучение

Мистическият опит на Църквата като път на богопознание

от: 05.02.2017

Прикачен файл:

Прикачен файл:

Човекът непрекъснато се стреми към познание, като най-високият обект на неговите стремежи е Бог. На Изток познанието на Бога не е самоцел, нито има само теоретичен харатер, а винаги е с практическа насоченост и крайна цел постигане единение с Бога, т.нар. обòжение. В този смисъл източното богословие е мистическо - богословие на опита, напълно чуждо на западната схоластика, изградена изключително върху рационалния принцип. Мистичен (от гр. μυστικός) означава тайнствен. В съвременното християнско богословие мистицизъм се нарича религиозният опит основан върху срещата с Бога лице в лице - среща с Реалност, превишаваща всяко човешко възприятие.

Едно от най-известните богословски съчинения от християнската древност е трактатът на св. Дионисий Ареопагит „За мистическото богословие”, който разглежда принципите на богопознанието. Той започва с един молитвен призив към Св. Троица - за възвисяване „зад пределите на незнанието до най-високите върхове на Свещенотайното Писание, там, където в свръхлъчезарния мрак на мълчанието се крият простите, съвършени и нетленни богословски тайни”. Това духовно възвисяване изисква преди всичко пречистване (гр. кάθαρσις), отхвърляне на всичко - чисто и нечисто, за да се проникне там, където пребивава Този, Който е над всеки предел.

Мнозина мислят, че след като Бог е невидим, няма никаква възможност да се докоснем до Него непосредствено и да Го видим. Опитът на Църквата обаче показва, че виждането на Бога е възможно, въпреки че по природа Той е невидим и се намира отвъд пределите на разбираемото и постижимото. Дали обаче всеки може да види Бога? Сам Иисус Христос казва: „Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога” (Мат. 5:8). С тези думи Спасителят ни дава надежда, че когато очистим сърцето си ще можем да видим Бога, и то не само след смъртта, но и приживе. Разбира се тук съвсем не става дума за обичайното земно виждане, а за съзерцание посредством вътрешните очи на ума, с очите на душата. Това съзерцание е трудно да се опише с думи, тъй като е тайнствено и мистично, но при все това е основополагаща реалност на християнския живот. Свещеното Писание и опита на Църквата показват, че онези, на които се открива Бог – пророците, апостолите, отците на Църквата и светците, са притежавали просветлен ум и чисто сърце, а в житейския си път са следвали стриктно Божиите повели.

Пътят на мистическото богопознание е път на очистване и възкачване. Подобно на Моисей, който изкачва планина Синай, за да се срещне с Бога, така и този, който иска да проникне в божествените истини, трябва да очисти ума и сърцето си, да се издигне над сетивното и познатото, за да се открие пред него тайната на Бога. По думите на св. Дионисий Ареопагит, св. пророк Мойсей най-напред очиства себе си, след това се отделя от нечистите, а после откъсвайки се от тълпата, достига върховете на Божественото възхождане. Но и на това ниво той все още не е в общение с Бога, не Го съзерцава, тъй като не вижда Него, а само мястото, където Той пребивава... По-нататък св. Дионисий разяснява, че едва когато прекрачва света на видимите и виждащите, Мойсей прониква в мистичния мрак на незнанието; едва там в него замлъква всяко положително знание .... освобождава се от каквото и да е чувство представа ... не принадлежи повече на себе си... и благодарение на незнанието познава превъзхождащото ума.

Не само св. Дионисий, но и много други православни църковни писатели-мистици учат, че достигайки съзерцанието на Божествената светлина, човек става подобен на Христос и се съединява с Бога. Това състояние те наричат обòжение – т.е състояние, при което човек става бог по благодат. Св. Макарий Египетски (ІV в.) казва, че душата на човек, достигнал състояние на съвършенство, става цялата светлина, огън, любов, дух; съединява се с Дух Свети и изцяло се преобразява. Св. Симеон Нови Богослов (ХІ в.) допълва това твърдение, базирайки се на собствения си мистичен опит, и казва, че когато човек достигне съвършенство на духа, изцяло се очиства от всички страсти, и когато душата изцяло встъпи в единение с Духа Утешител, като че ли разтворена в Духа, самата тя се сподобява да стане дух, тогава всичко в нея става светлина, всичко става радост, всичко – покой, всичко – веселие, всичко – любов, всичко – милосърдие, всичко – благост, всичко – доброта, а като че ли тя е потопена в добродетелта на силата на благия Дух, подобно на камък, отвсякъде обгърнат с вода в океанската бездна. Във всички свои произведения св. Симеон Нови Богослов подчертава, че божествената светлина се явява само на смирените и кротки хора, които водят свят живот и спазват Христовите заповеди. Опитът от съзерцанието на божествената светлина прави човека още по-смирен, тъй като осъзнава своето недостойнство пред лицето на божественото величие.

Мистицизмът не се ограничава нито до раннохристиянско време, нито само до периода на вселенските събори (VІІ в.), а е изначален за православното учение. Като потвърждение на това можем да споменем имената на видни подвижници-мистици от всички епохи, както и на такива, които са почти наши съвременници – св. Григорий Палама (ХІV в.), св. Сергий Радонежски (ХІVв.), св. Серафим Саровски (ХVІІІ в.), св. Силуан Атонски (ХІХ-ХХ в.), който е един от последните канонизирани светци на Православната Църкква, а също и неговия ученик и приемник – архим. Софроний Сахаров (1896-1999г).
В житието на св. Сергий Радонежски са описани много случаи на свръхестествена проява на Божията сила по време на неговите молитви или на извършвана от него Божествена литургия. Веднъж, когато служил св. Литургия, учениците му видели ангел в бляскави дрехи да му съслужи. В друг случай видели божествен огън в олтара, докато св. Сергий извършвал Божествената литургия. Когато повдигнал Чашата за причастието, огънят се свил на свитък и влязъл в Чашата.

Друг виден представител на мистицизма е св. Григорий Палама (1296-1359) известен с обосноваването на исихазма - една особена молитвена практика, нар. „умна молитва” ( на слав. „умно делание”), в която участват в еднаква степен душата и тялото, и посредством която човек може да види Бога, да Го въприеме чрез Неговите енергии и да се богоуподоби (обòжи). Това учение на св. Григорий, наречено още паламизъм е прието за официално църковно учение на събора в Константинопол от 1341 г. Според същото това учение Божествените енергии се съобщават не само в мистичния опит на подвижниците, но също и при Кръщението и Евхаристията.

Широко известен е и мистическия опит на друг популярен православен подвижник още по-близък до нашето съвремие – св. Серафим Саровски (1779-1833). За него е известно, че не само е съзерцавал божествената светлина, но и сам се преобразявал, подобно на Христос на Тавор, и започвал да сияе с неземна светлина. За едно такова чудо свидетелства и разказът на търговеца Мотовилов, на когото св. Серафим явил благодатта на Светия Дух, която и двамата усещали като неизречима светлина, необикновена тишина и мир, сладост и радост, благоухание и топлина.

И в наши дни са известни примери с много подвижници, които са се удостоили да усетят особеното благодатно чувство на Божието писъствие. Архим. Софроний Сахаров (1896-1993), ученик на преп. Силуан Атонски пише книга за него – „Старец Силуан”, в която разказва за духовния му път и мистическия му опит. Самият той също споделя своя подвижнически опит в книгата си „Да видиш Бога както е”. В нея той говори за Божествената светлина, която му се явила, подобно на св. Апостоли на Тавор, на ап. Павел, на св. Симеон Нови Богослов и на много други светии. За нея той говори като за Светлина не от този свят – Светлина с Божествен произход, в която се открива Христос и Светия Дух. Архим. Софроний свързва виждането на тази Светлина с вярата и споделя следното: „Когато повярвах в Божеството на Христос до пълна несъмненост, тогава ме осия Светлина не от този свят… Отначало повярвах с жива вяра, след това ми се яви Светлината. Не било ли така и с апостолите Петър, Яков и Йоан?… Така и Павел носил духовно в сърцето си Христос, Когото гонел: и затова му се явила Светлината на Божеството в своята сила. И дръзвам да кажа, че видението на Нетварната Светлина е свързано неразделно с вярата в Божеството на Христос… Тази Светлина свидетелства за Божеството на Христос, защото не може да не познаеш Бога в тази светлина... Неописуеми са действията ѝ. В нея е вечността; в нея е неизразимата благост на любовта. В нея нашият дух вижда необятни хоризонти…”. Виждането на тази Светлина, по думите на архим. Софроний, е свързано с дълбоко покайната молитва, изпълнена със състрадание към тези, които ни причиняват зло (любов към враговете). По негови думи, сякаш любовта в сърцето на човека привлича Светлината и тя прониква в душата, прогонвайки от нея всяко съмнение, страх, а понякога и усещането за собствено тяло. В такъв момент човек наистина не може да каже дали е бил в тяло или извън него, както споделя за това и св. ап. Павел (вж. 2 Кор. 12:2).

Друг наш съвременник митрополит Антоний Сурожски (1914-2003) е потвърждение на това, че случилото се със св. ап. Павел по пътя за Дамаск може да се повтори и в наши дни. Веднъж, докато четял Евангелието, при това без особен ентусиазъм или вяра, той усетил невидимото, но осезаемо присъствие на Господ Иисус Христос – присъствие, което предизвиква поврат в неговия живот. Тази промяна била предизвикана от факта, че Бог му се открил „като живот, като радост, като смисъл, като нещо толкова ново, че обновяваше всичко… Бих могъл да кажа заедно с ап. Павел: „Горко ми, ако не благовестя” (1 Кор. 9:16)”. Митр. Антоний е бил призован от Самия Христос към служение, така както е са призовани ап. Павел и много други хора, срещнали по своя път Бога лице в лице.

Ако можем да обобщим мистическият опит на светците, които споменахме, а също и духовния опит на наши съвременници, то можем да направим извод, че срещата с Бога и озарението с нетварната Светлина се случва най-често по време на молитва, богослужение или четене на Свещ. Писание. Разбира се всичко това не става по волята на човека, нито пък трябва да се тъсят усилено и самоцелно подобни преживявания. По-важно е за нас да не забравяме, че при молитва трябва винаги да бъдем изпълнени с живо чувство за Божието присъствие, а всяко молитвено слово да бъде изричано внимателно, съсредоточено, за да достигне до дълбочината на сърцето ни. Само такава внимателна и съсредоточена молитва ражда умиление, съкрушение и духовна топлина - до степен да усетим как Бог по тайнствен начин се докосва до душата ни, за да я преобрази.
Използвана литература:
1. „Мистицизмът в Православието” – Митр. Иларион (Алфеев)
2. „Мистическото богословие на Източната Църква” – Вл.Н.Лоски

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com