Курс Православно богослужение

За православното богослужение

от: 07.10.2010

Едва ли може да има по-кратко изразено християнско разбиране за света и предназначението на човека, от думите на архим. Юстин Попович – Светът е богоявление, а животът на човека – богослужение(„Православието като философия на живота”) В светлината на това определение светът е храм, а човекът - свещенослужител в него. Добре е да си припомним тези думи, защото сме свикнали да ограничаваме разбирането си за богослужение само до християнския храм, параклис или друго свещено място.

В по-тесен смисъл богослужението е център на църковния живот. Ако Църквата е Тяло Христово, то богослужението със сигурност е нейното сърце. То е външен израз на вярата в Бога, на богопоклонението и на богообщението във всичките му форми. Богослужението е и най-добрата школа за благодатно и спасително въздействие върху човешката душа. И все пак, за да въздейства то спасително върху човека, са необходими много усилия – от страна на свещенослужителите, а и на самите миряни. Има много причини за това богослужението да не може да изпълнява тази своя функция. Ето някои от тях, според мнението на един съвременен специалист в областта на литургиката – архим. доц. д-р Авксентий, обръща се внимание на външните форми и красотата му... като същевременно съдържанието му остава неразбираемо...това го обезсмисля и превръща в непонятен ритуал и „формопоклонничество”. Причините за това са много – неразбираем богослужебен език, произволно съкращаване на последованията, недобра подготовка на свещенослужителите, липса на елементарни богословски познания у християните ...”. И може би най-важното, което е следствие от вече изброените причини – „то е загубило именно „общото” в общественото богослужение. Тайнствата и обредите са откъснати от... евхаристийното събрание – и са превърнати в „индивидуални” последования, касаещи един или в най-добрия случай няколко души”.

Настоящият курс има за цел да допринесе за това християните да придобият по-широки познания за богослужението и за неговите елементи – символика, четива, молитви, песнопения, и реда, по който те се изпълняват в различните богослужебни последования.

Богатството на православното богослужение не може да бъде обхванато в рамките на една учебна година. То е предмет на многогодишно изучаване.

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com