Курс Православно богослужение

Последование на вечернята - всекидневна, възкресна, възкресно-празнична и празнична

от: 27.11.2011

ВСЕКИДНЕВНА ВЕЧЕРНЯ*


Ако не се е служил 9-ти час вечернята започва така:

Благословен Бог наш... Царю небесний...
„Трисвятое”. Господи помилуй (12 пъти) Слава... нине...
„Дойдете да се поклоним..”(3 пъти). Чете се Псалом 103
Велика ектения
„Господи воззвах” и стихири според указаното в Типика
Слава: ако има в Минея
И нине: Богородичен от ІІ-то заглавие в Минея
• Ако няма „Слава” в Минея пеем:
Слава, И нине: Богородичен (Кръстобогородичен) от Октоиха
„Свете тихий” (чете се)
Вечерен прокимен – според деня от седмицата (вж. Часослова)
„Сподоби ни, Господи”
Просителна ектения
Стиховни стихири
Слава: ако има в Минея
И нине: Богородичен от ІІ-ро заглавие на Минея
• Ако няма „Слава” в Минея пеем:
Слава, И нине: Богородичен (Кръстобогородичен) от Октоиха
„Нине отпущаеши”. „Трисвятое.”
Отпустителни тропари:
Тропар на дневния светия.
Слава, И нине: Богородичен отпустителен по гласа на тропара
(от ІV-то заглавие на Минея)
• Ако има два тропара преди втория се пее „Слава”, а след него „И нине” Богородичен отпустителен
• Ако в Минея няма тропар, се пее общ тропар на светията
(вж. общи тропари от Часослова)
Сугуба ектения.
„Утверди, Боже”
Отпуст.

_____________

* Всекидневната вечерня се служи в делничен ден, когато не е голям Господски, Богородичен или светийски празник

ВЪЗКРЕСНА ВЕЧЕРНЯ*


Ако не се е служил 9-ти час вечернята започва така:

Благословен Бог наш... Царю небесний...
„Трисвятое”. Господи помилуй (12 пъти) Слава... нине...
„Дойдете да се поклоним..”(3 пъти). Чете се Псалом 103
Велика ектения. Катизма І-ва. Малка ектения.
„Господи воззвах” на владеещия глас и 10 стихири от Октоиха
Слава: ако има в Минея
• Ако няма „Слава” в Минея се пее:
Слава, И нине: Богородичен догматик на владеещия глас
„Свете тихий” (пее се)
Вечерен прокимен: възкресен – „Господ воцарися”(3 пъти)
Сугуба ектения
„Сподоби ни, Господи”
Просителна ектения
Стиховни стихири – на владеещия глас
Слава: ако има в Минея
И нине: Богородичен по гласа на славата
(ІІ-ри Богородичен от І-во заглавие на Минея)
„Нине отпущаеши”. „Трисвятое.”
Отпустителни тропари:
Възкресен тропар на владеещия глас.
Слава,И нине: Богородичен отпустителен възкресен
(от ІІІ-то заглавие на Минея)
„Утверди, Боже”
Отпуст.


_____________

* Възкресната вечерня се служи в събота вечер, когато в неделя не е голям Господски, Богородичен или светийски празник
ВЪЗКРЕСНО-ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРНЯ*


Ако не се е служил 9-ти час вечернята започва така:

Благословен Бог наш... Царю небесний...
„Трисвятое”. Господи помилуй (12 пъти) Слава... нине...
„Дойдете да се поклоним..”(3 пъти). Чете се Псалом 103
Велика ектения. Катизма І-ва. Малка ектения.
„Господи воззвах” на владеещия глас и стихири от Октоиха и Минея (според указанията на Типика)
• Ако е светийски празник: „Слава” на празника от Минея
И нине: Богородичен догматик на владеещия глас
• Ако е Богородичен празник:
Слава, И нине... на празника
„Свете тихий” (пее се)
Вечерен прокимен: възкресен – „Господ воцарися”(3 пъти)
Паримии
Сугуба ектения
„Сподоби ни, Господи”
Просителна ектения
Стиховни стихири – възкресни на владеещия глас
• Ако е светийски празник „Слава” на празника от Минея
И нине: Богородичен по гласа на славата
• Ако е Богородичен празник – Слава, И нине... на празника
„Нине отпущаеши”. „Трисвятое.”
Отпустителни тропари:
Възкресен тропар на владеещия глас и:
• Ако е светийски празник:
Слава – тропар на светията, И нине... Богородичен по гласа на славата – от ІІІ-то заглавие на Минея)
• Ако е Богородичен празник: тропар на празника (два пъти) без Слава, И нине.
„Утверди, Боже”
Отпуст.
_____________

* Възкресно-празничната вечерня се служи в събота вечер, когато в неделя е Богородичен или светийски празник


ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРНЯ*

Ако не се е служил 9-ти час вечернята започва така:

Благословен Бог наш... Царю небесний...
„Трисвятое”. Господи помилуй (12 пъти) Слава... нине...
„Дойдете да се поклоним..”(3 пъти). Чете се Псалом 103
Велика ектения.
„Господи воззвах” по гласа на стихирите от Минея
• Ако е светийски празник: „Слава” на празника от Минея
И нине: Богородичен догматик по гласа на Славата
• Ако е Богородичен празник:
Слава, И нине... на празника
„Свете тихий” (пее се)
Вечерен прокимен – от Минея
Паримии
Сугуба ектения
„Сподоби ни, Господи”
Просителна ектения
Стиховни стихири – от Минея
• Ако е светийски празник „Слава” на празника от Минея
И нине: Богородичен по гласа на славата
• Ако е Господски или Богородичен празник – Слава, И нине... на празника
„Нине отпущаеши”. „Трисвятое.”
Отпустителни тропари:
• Ако е Господски и Богородичен празник:
тропар на празника (три пъти)
• Ако е светийски празник: тропар на светията, Слава, И нине: Богородичен отпустителен - по гласа на славата
„Утверди, Боже”
Отпуст.

_____________

* Празнична вечерня се служи срещу Господски, Богородичен и светийски празник, когато се случат през седмицата и срещу Господски празник, когато се случи в неделя.

Когато Богородичен празник се случи в неделя, вечернята срещу празника е възкресно-празнична.

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com