уроци по православно вероучение

Свети Ангели

от: 06.01.2015

Сътворение на невидимия ангелски свят
Бит. 1:1 "В начало Бог сътвори небето и земята"

Под «небе» ние разбираме духовния, невидимия свят - Ангелите. Преди сътворението на света, Бог сътворил светите ангели.
Ангелите са безтелесни духове ( затова са невидими) и безсмъртни, както и нашите души; но тях Бог надарил с много по-големи способности от човека.
Ангелите - са безтелесни и безсмъртни духове , надарени с ум, воля и могъщество.
Те се различават по рода на своето служение и се разделят на няколко чинове (ликове).

Всички ангели били сътворени добри, обичали Бог и едни на други, и пребивавали в радост. Бог не желаел насила да застави ангелите да го обичат, затова им дал възможност свободно да изберат дали да го обичат или-не.
Един от най- светоносните ангели, на име Денница, се възгордял със своето могъщество и сила, не искал да изпълнява Божията воля, а поискал сам да стане като Бог.

Той започнал да клевети Бога, във всичко да Му се противи, всичко да отхвърля, и станал тъмен, зъл дух - дявол, сатана.
Думата "дявол" значи клеветник, а думата "сатана" означава противник на Бога и на всичко добро.
Денница съблазнил и увлякъл след себе си много други ангели, които също станали зли духове и се наричат бесове.
Тогава срещу Сатаната се изправил Архангел Михаил и казал: _Кой е равен на Бога?
Никой, не е като Бог!

И на небето започнала война:
Архистратиг Михаил и неговите ангели воювали против сатаната, а сатаната и неговите бесове воювали против тях.
Но злите сили не могли да устоят против ангелите Божии, и паднал Сатаната, заедно с бесовете, като мълния, вниз - в преизподнята, в ада.
"Ад" или "преизподня", се нарича мястото отдалечено от Бога, където пребивават и досега злите духове.
Там те се мъчат в своята злоба, виждайки своето безсилие пред Бога. Всички те така са се утвърдили в злото, че вече не могат да бъдат добри. Те се стараят с коварство и хитрости да съблазнят всеки човек, внушавайки му лъжливи мисли и зли желания, за да го погубят.

Така възникнало злото в Божието творение. Зло се нарича всичко, което е против Бога.
Останалите, верни на Бога Ангели, досега живеят с Него в непрестанна любов и радост, изпълнявайки Святата Му воля.
Те така са се утвърдили в доброто, че вече никога нe могат да вършат зло-не могат да грешат, затова се наричат свети ангели.
Думата "ангел" означава "вестител".
Бог ги изпраща, за да възвестят на хората Неговата воля.
При тайнството Св. Кръщение, извършвано в Православната Църква, Бог дава на всеки християнин Ангел-хранител, който невидимо пази човека през целия му земен живот, и не оставя душата му, и след смъртта.

На иконите Ангелите се изобразяват във вид на красиви юноши в знак на тяхната духовна красота и безгрешност. Крилата им показват, че те бързо изпълняват волята Божия.

Молитва към Ангела-пазител

Ангеле Божий, хранителю мой светий от Бога в небесата за мене даден, ти ме днес просветли и от всичко зло запази, към благи дела ме настави, на пътя на спасениято ме упъти, тъй като ти е дадена сила да пазиш моята душа, не спирай с покрова на твоите крила да ме закриляш навсегда! Aмин.

Ангелските ликове
Още преди създаването на видимия свят - всичко, което виждаме около нас, Бог сътворил - невидимия ангелски свят.

Ангелите са многобройни, но могат да бъдат разделени на 3 големи групи- Ангелски Ликове.
Едни от Ангелите стоят по-близо до Бога, другите по-близо до хората.

Всички ангели били сътворени добри, те обичали и слушали Бога, докато в духовния свят не станала страшна катастрофа.

Архангели
Научихме, че най-близкият до хората ангелски чин се нарича АНГЕЛИ, а над тях е чинът на - АРХАНГЕЛИТЕ .
Думата «архангел» означава старши ангел, така както
думата «архиерей» означава старши иерей или свещеник.

И така, всички ангели били сътворени добри, светли. Името на един от тях даже означавало «Светоносен». Но, за съжаление, точно този светоносен ангел се възгордял и поискал сам да стане като Бог. Към него се присъединили и други ангели. Понеже се възпротивили на Бог, те станали зли, тъмни духове.
Но светлината и тьмнината не могат да съществуват заедно. Падналите ангели били свалени от небесата от светлото ангелско воинство начело с Архангел Михаил, чието име означава: Кой е като Бога?» ҐрхaгGелъ Міхаи1лъ
От тогава до сега ангелският свят е разделен: добрите ангели, които останали с Бога, Му служат и помагат на хората да вършат добро, а злите образували свое «царство на тъмнината, ад », внушават на хората лоши мисли, скланят ги към греховни постъпки .
На Църквата Божия са известни имената на Седем първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Всеки от тях има свое особено служение.
св. Архистратиг Михаил -Словото Божие го представя като вожд на небесните сили и борец против духовете на тъмнината. Поради това той се изобразява с копие в ръка, а с краката си тъпчещ дявола.
Архангел Гавриил според Св. Писание е известител на тайните Божии;
Архангел Рафаил – церител на недъзите;
Архангел Уриил – просветител на душите;
Архангел Салатиил – почита се като молител и застъпник пред Бога;
Архангел Йехудиил – прославител на Господа;
Архангел Варахиил – подател на Божиите благословения.
Всички ангели се считат пазители на човеците, и Църквата и се обръща към тях с молитва – „Да ни ограждат с покрова на крилете на невеществената си слава и ни избавят от беди”.

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com