уроци по православно вероучение

Петдесетница-Слизане на светия Дух върху апостолите.

от: 29.04.2013

Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях.
И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят. Деян 2:1-17

Дух Светий слезнал върху апостолите във вид на огнени езици, в знак на това, че Той дал на апостолите способност да проповядват Христовото учение на всички народи;
Слезнал във вид на огън в знак на това, че Той опалва греховете, освещава и съгрява душите.

Когато Светият Дух, слезнал (във Вавилон), смесил езиците, така че разделил народите. Когато слезнал над апостолите във вид на огнени езици, Той ни е призовал всички към единство, и ние единогласно славим Всесветия Дух.

ПРОПОВЕД НА АПОСТОЛ ПЕТЪР.
Деян 2(22-24, 32-33, 36-41)
Деян 2:22-24, 32-33, 36-41

Мъже израилтяни! Изслушайте тия думи: Иисуса Назорея, Мъж, засвидетелствуван пред вас от Бога със сили, чудеса и личби,...Него, по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и, след като приковахте с ръце на беззаконници, Го убихте; но Бог Го възкреси , като освободи от смъртта, понеже тя не можеше да Го удържи.
Нека наздраво да знае целият дом Израилев, че Тогова Иисуса, Когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос.
Покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Светаго Духа.
Които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се; и се присъединиха в оня ден около три хиляди души.
Така започнало да се устройва Царството Божие на земята, т. е. светата Христова Църква.
Апостолите чрез ръкоположение поставяли свещеници, за да проповядват християнското учение.

Благодатта на Светия Дух, дадена на апостолите във вид на огнени езици, и сега се преподава в Православната Църква - в Св. Тайнства чрез апостолските приемници – епископите и свещениците.
Слизането на Светия Дух над апостолите ние наричаме Петдесетница или Ден на Пресвета Троица, който се счита за Рожден Ден на Църквата. На този ден, в храма се раздават осветени орехови листа, като знак на това, че Бог с Животворящия Си Дух обновил хората за нов живот.

ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ХРОМИЯ.
Деян 3(1-16)
Петър и Иоан отишли в храма на молитва. При вратите на храма, наречени Красни, стоял просяк, хром (сакат) по рождение. Той попросил от тях милостиня.
Но Петър каза: сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам: в името на Иисуса Христа Назорея стани и ходи!
И като го хвана за дясната ръка, изправи го; и веднага му заякнаха стъпалата и глезените, и като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и хвалеше Бога.
Множеството народ в изумление от това чудо се стекло в притвора, наречен Соломонов, където били апостолите. Тук апостол Петър произнесъл втора проповед за възкръсналия Господ. Много от слушащите апостола повярвали; и броят на мъжете бил около 5000 човека.

ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИЯНИТЕ ОТ ИУДЕИТЕ.
Деян 4:1-22
Свещениците, началниците иудейски и садукеите, ядосани от проповедта на Петър и Иоан, заповядали да ги хванат и отведат под стража.
На другия ден се събрали в Иерусалим началниците, старейшините, първосвещениците, сред които били Ана и Каиафа, и, ги попитали: «С каква сила, или в чие име сторихте вие това? »
Петър им отговорил: «Нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израилски, че чрез името на Иисуса Христа Назорея, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез Него тоя стои пред вас здрав. »

Прикачен файл:

Прикачен файл:

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com