православни разкази за деца

Великденска сценка - Мъдрият цар

от: 02.01.2013

МЪДРИЯТ ЦАР

(по мотиви от приказката на И. Рутенин „Премъдрият цар")

Действащи лица:
1. Цар
2. Даниил - най-големият син
3. Гавриил - средният син
4. Иван-Царевич - най-малкият син
5. Голяма снаха
6. Средна снаха
7. Млада снаха
8. Ангел 1 - хранител на най-голямата снаха
9. Ангел 2 - хранител на средната снаха
10. Ангел 3 - хранител на най-младата снаха
11. Игуменка
12. Царски слуга
13. Странник
14. Водещ

I. Сцена 1

В дворец на трон седи царят. Един след друг по старшинство влизат неговите синове.
Водещ:
Живял някога един цар. Той бил добър, справедлив и вярата му в Бога била силна. Годините му напредвали и дошло време да се замисли на кого да остави царството си, на кого да предаде короната си. Имал трима синове: Даниил, Гавриил и Иван-Царевич. Веднъж той решил да ги изпита. Изпратил ги на война, а те и тримата се завърнали като победители. Тогава царят решил да им зададе гатанка.
Царят:

Кажете ми, мили мои синове, що е това: „Стои мост разпрострян на седем версти, зад него ябълка цъфти, а цветовете й целия свят покриват?”

Слугата раздава на синовете брезови кори и пера. Синовете мълчаливо пишат. Слугата подава брезовите писъмца на царя.
Царят:
Какви сте ми юначни ! Вярно сте отговорили! „Великият пост и Пасха!" Можете да си вървите!

(Царските синове, покланяйки се, излизат. Слугата също излиза.) Царят (умислено):
Какво да направя? Как да избера най-достойния?
Водещ:
И ето към него се приближила една старица- игуменка.
(Влиза игуменката). Игуменка:
Знам царю и господарю защо си опечален. Вслушай се в съвета ми. Заповядай на синовете си да си изберат сами невести и ги венчай. След това ще узнаеш кой каква жена си е избрал. Не случайно народът казва: каквото жената - такъв и мъжът.
Царят:
Благодаря ти, майчице игуменко. Чудесен съвет ми даде. Така и ще направя.
(Игуменката си излиза).
Водещ:
Речено-сторено. Ето царските синове довеждат в двореца своите младоженки. Най- възрастният брат Данаил избрал за себе си болярска дъщеря. Богата, знатна, точно да му приляга.
(Данаил въвежда своята царкиня).
Средният син Гавриил си избрал за жена дъщерята на търговец. Да я гледаш и да й се ненагледаш. А походката й била толкова грациозна, че наподобявала плаващ бял лебед.
(Гавриил въвежда своята царкиня).
Само Иван-Царевич не си избрал за жена богата и знатна девойка, но затова пък тя била твърде мила и скромна. Съвсем нямала вид на бъдеща царица. (Иван-Царевич въвежда своята царкиня).

Царят:
Е, драги мои снахички, погаждайте се. Грижете се за моите синове. А моят подарък за вас е по едно сандъче със скъпоценни украшения и камъни.
(Слугата раздава на царкините кутийките с украшения. По-големите снахи отварят капачетата и ахват. Най-младата снаха се покланя на царя. Всички излизат.)
II. СЦЕНА 2

Приемна стая. Седи на пейката най-голямата снаха, любува се на украшенията.

Водещ:
Царят пожелал да узнае какво ще направят царкините с неговите подаръци.

Най-голямата снаха:
Ах! Какви камъни! Колко елмази и изумруди! Ще си ушия сто рокли и всички тях ще украся с тези камъни. Никой не ще се облече по-добре от мен, следователно аз ще стана царицата.

(Появява се първият ангел) Ангел 1-ви:
Вместо в скъпи премени да се гиздиш, по-добре с бедните и окаяните подели всичко.
Най-голямата снаха - не поглежда ангела и махайки с ръка към него, отговаря: Каква царица ще бъда, ако деля всичко с бедните?
(Ангелът въздиша тъжно и се отдалечава. Най-голямата снаха излиза. На нейното място сяда средната снаха. Тя също се любува на украшенията).

Средната снаха:

Сигурно старият цар иска мене да направи царица. Я да скрия аз всичко засега.

(Появява се вторият ангел)
Ангел 2-ри:
Защо да трупаш съкровища в сандъци, по-добре ги раздай на бедни и болни.
Средната снаха, махайки с ръка:
Как ние с мъжа ми ще стоим на трона, ако всичкото си богатство на болни и нещастни раздаваме.
Вторият ангел, въздишайки тежко, излиза. Средната невеста излиза и на нейното място сяда най-младата с подаръка.
Най-младата невеста:
Защо са ми толкова богатства? Цял живот да ги нося – няма да ги износя, само ще се прашат по лавици и ракли. (Влиза игуменката). Здравей, майко игуменко! Колко хубаво е, че дойде. Вземи тези дарове - това е за манастира, а с драгоценните камъни украсете иконата на Божията Майка.
(Игуменката взима даровете, покланя се и излиза. Появява се третият ангел).
Ангел 3-ти:
Доброто сърце знае как да постъпи, така че да угоди на Господа и на Пречистата Му Майка.
III. Сцена 3
(Излиза третият ангел с него и невестата).
(Дворецът. Царят стои на трона).
Водещ:
Когато царят разбрал какво се е случило, се зарадвал за своята най-млада снаха. Заповядал всички отново да се съберат в двореца, защото е измислил ново изпитание за младите царкини. (Влизат трите снахи). Намерил той на пътя един сакат просяк, който бил дори и глухонам.
(Влиза странникът).
Царят се обръща към царкините.
Цар:
Ето един свят старец. Той никъде не се застоява повече от три дни. Приемете го, мои мили снахи, и му окажете чест.
Снахите:
Да бъде твоята воля, царю-господарю! (Покланят се трите и излизат).

Водещ:
Ето какво произлезе от това. (Всички излизат)...

IV. Сцена 4
Приемна стая. На пейката седи най-голямата снаха. Чува се почукване
Най-голямата снаха:
Влез, влез мъдри страннико! (Влиза странникът). Не се ли пада на моя съпруг цар да бъде?
(В отговор на това странникът размахва ръце и нищо не отговаря. Появява се първият ангел).
Ангел 1-ви:
Не ме изпитвай, не ме разпитвай, а милост окажи - нахрани го и му постели да спи.
Най-голямата снаха:
Е, и какво? Ако той не е прозорлив и свят защо ми е да му оказвам чест? (Тя маха с ръце и прогонва странника. Първият ангел въздиша тежко и излиза. Страникът излиза. Снахата също. На нейно място сяда средната снаха.).

Средната снаха:
Влез, страннико свети, и ми кажи не е ли отредено на моя мъж да стане цар?
(Влиза странникът. Не казва нищо и размахва ръце и вдига рамене. Появява се вторият ангел, нейният хранител).
Ангел 2-ри:
Приеми бедняка, не изисквай много. Милосърдие покажи, на Бога послужи!
Средната снаха:
След като нищо не знае, нека в конюшната спи.
(Дава на странника къшей хляб и го прогонва. Странникът излиза. Вторият ангел въздъхва тежко и излиза. Средната снаха също излиза, а на нейното място сяда най-младата снаха. Влиза странникът).
Най-младата снаха:
Влез, добри човече! Окъснял си по пътя! Седни на трапезата и си отдъхни. Ето ти хляб и борш, похапни и легни да си починеш.
(Появява се третият ангел, нейният пазител).
Ангел 3-ти:
Добрата душа радва всеки гост, Господ ще я възнагради за добрината. (Всички излизат).
V. Сцена 5
Дворецът. Царят седи на трона.
Водещ:
Царят узнал за случилото се и отново се зарадвал за най-младата снаха. Не след дълго отново се разпорежда всички да дойдат в двореца.
(Влизат трите царкини).
Царят:
Е, мои мили снахи, искам да узная какви домакини сте. Изпечете ми вие за утре нещо такова-особено!
Снахите се покланят и отговарят: Така да бъде, царю-господарю!
(И трите излизат).
Водещ:
Отново царят решил да ги изпита с хитрост. Същият ден се падала Страстната Събота. Ето на следващия ден още преди изгрев слънце, към царя се запътили двете по-големи снахи, та нали искали да станат царици.
(Влиза най-големият царски син Даниил с неговата невеста).
Най-голямата снаха:
Ето, (царю, приготвих ти пироги с ябълки.
(Покланят се. Влиза слугата, взима подноса с пирогите и излиза. Влиза вторият син Гавриил със своята съпруга).
Средната снаха:
Ето, царю, приготвих ти торта, украсена със захаросани фурми и бадеми.
(Покланят се. Влиза слугата, взима подноса с тортата и излиза).
Царят:
Защо я няма младата невеста, къде се е дянала?
(Влизат най-малкият син Иван-Царевич и неговата избраница).
Царят:
Защо се забави толкова, успа ли се? Другите две снахи ми поднесоха ястията си още рано сутринта.
Най-младата снаха:
Не се гневи царю, бях цяла нощ на служба, молих се на Бога за всички и ето какво ти донесох...
(Иван-Царевич разгръща кърпата и върху подноса всички виждат козунак и великденски яйца.)

Най-малката снаха:
Христос Воскресе, царю!
Царят:
Воистину Воскресе!
(Влиза слугата, взима подноса и го изнася).
Водещ:
Възрадвал се царят и възкачил на престола най-малкия си син с младата му невеста.
(Царят поставя своята корона на главата на Иван-Царевич).
Водещ:
Оттук нататък царството управлявал Иван- Царевич, а царица станала неговата скромна и добра жена. А по-големите снахи, виждайки кротостта и другите й добродетели, във всичко започнали да се стараят и да й подражават.

Прикачен файл:

Прикачен файл:

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com