оцвети, попълни и в любими игри се потопи

Макет за Рождество Христово-оцвети и изрежи

от: 29.11.2014

И роди своя Син първенец, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в странноприемницата.
В тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си.
И ето, яви се пред тях Ангел Господен, и слава Господня ги осия; и се изплашиха твърде много.
И рече им Ангелът: не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци;
защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ; и ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли.
И внезапно се яви с Ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше:
слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!
Когато Ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един другиму: да идем до Витлеем, и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ.
И дойдоха бързешком, и намериха Мариам и Иосифа, и Младенеца да лежи в яслите.. А като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за тоя Младенец.
И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастирите.

Прикачен файл:

Прикачен файл:

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com