Брошури

Страстната седмица

от: 14.04.2014

През Страстната седмица Църквата ни призовава да следваме Христос в Неговите страдания. Ние не можем да понесем истинските Христови страдания, нито да пием „чашата”, която Той е изпил (Марк. 10:38), но можем да Го придружаваме мислено във всички ония събития – от „възлизането към Иерусалим” до Голгота, така както са Го придружавали учениците Му и жените, които са Му служили. Това предполага вникване в дълбокия и спасителен смисъл на Христовите страдания, както и молитвено настройване на нашия дух съобразно тези събития.

Страстната седмица (от църк.слав. „страст” – страдание) проследява претърпените от Христос страдания заради нашето спасение. Нарича се още „Света” и „Велика”, защото е изпълнена със славните и велики дела на Господа, извършени с цел духовното възсъздаване на човека и света, както това е обяснено в богослужебните химни:

„Както при първото сътворяване на света,
Бог след като свърши всяко дело и най-после върховното Си дело,
Като създаде в шестия ден човека,
а в седмия си почина от всичките Си дела, и ги освети...
така и при духовното възсъздаване на света,
след като направи всичко превъзходно
и в шестия ден отново възсъздаде разтления човек
и като го обнови чрез живоносния кръст и живоносната Си смърт,
в сегашния седми ден отново почина... от всички Свои дела,
като заспа животоестествен сън”
(Синаксар на Велика Събота)
Ето по-главните събития, които се проследяват през дните на Страстната седмица:

Велики Понеделник

Споменава се историята на Иосиф Прекрасни като предобраз на Христос
Изсъхналата смоковница – символ на еврейския народ, оказал се недостоен за Божието посещение
Притчата за пратените на нива двама синове
Притчата за злодеите лозари
Пророчеството за разрушаването на Иерусалим и за края на света.
Напомня се, че всеки, който се окаже безплоден и негоден за Царството Божие ще бъде отхвърлен.


Велики Вторник

Притчата за десетте девици
Припомня Христовото изобличение над фарисеите и книжниците
Притчата за талантите
Напомня за Страшния Съд
Увещава към трезвост и деятелност, за да се окажем подготвени за срещата с Господа


Велика Сряда

Припомня жената, която помазала Христос с миро
Спомня предателството на Иуда Искариот
Напомня, че всеки грешник може да се спаси, както и възможността всеки Христов ученик да погине (подобно на Иуда).


Велики Четвъртък

Споменава как Христос умил краката на учениците Си на Тайната вечеря
Учредяването на тайнството Евхаристия (Причащение) на Тайната вечеря
Молитвата на Христос в Гетсиманската градина
Иуда предава Христос с целувка


Велики Петък

Спомнят се Христовите страдания – чрез 12 евангелски четива
Поклонение пред Христовото Разпятие
Поклонение пред Христовото погребение (Плащаницата)


Велика Събота

Споменаване на Христовото погребение и слизането Му в ада
Очакване на Христовото Възкресение
Слизане на благодатния огън.

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com