Иконопочитание

Иконата на Петдесетница

от: 15.06.2013

Традиционната икона на Петдесетница „Слизане на Светия Дух”, не изобразява съвсем точно конкретното историческо събитие, познато ни от книга Деяния апостолски (гл.2). Целта, която тя си поставя, е да даде образ на Църквата, представена от дванадесетте апостоли и оживотворявана от Св. Дух.

Главното събитие - слизането на Светия Дух над апостолите, е изобразено извън конкретния исторически момент. В него се преплитат настояще и бъдеще, като свидетелство за това е присъствието в апостолското събрание на ап. Павел, по това време противник и гонител на Църквата.

Всички апостоли са изобразени седнали в полукръг, един срещу друг в два реда, като с това е подчертано единството между тях. В горната част са първовърховните апостоли Петър и Павел, а свободното място между тях е предназначено за Христос. Самият Христос не е изобразен, защото Неговото отсъствие е необходимо условие за изпращането на Св. Дух (Иоан. 16:7). Обратната перспектива, използвана при изобразяването на апостолите, има за цел да подчертае равночестността между всички – в това събрание няма главни и второстепенни лица. В някои икони на мястото, определено за Христос, се изобразява св. Богородица.

В горната част на иконата е изобразено небето във вид на полукръг, а долу в арка – светът, представен като мъж в царски одежди, който държи парче плат с дванадесет свитъка. Тъмният фон изобразява духовната тъмнина, в която светът се намирал до идването на Христос, а алегоричната фигура - човечеството, което очаква да приеме апостолската проповед. В някои икони вместо една фигура се изобразяват множество хора от различни раси.

Иконата на Петдесетница внушава известна незавършеност – тя е отворена едновременно към небето - нагоре, и към човечеството - надолу. Всичко това изразява идеята, че действието на Светия Дух продължава във времето. Светият Дух е дар от небето за целия свят. Той слиза най-напред над апостолите, а чрез тях става достояние и на и всички човеци. Петдесетница е начало на нова епоха, в която Църквата е център, от който огнените езици на Светия Дух ще преобразят целия свят.

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com