Иконопочитание

Св. Богородица Елеуса (Умиление)

от: 17.06.2013

Св. Богородица Умиление или Милваща (на гр. Елеуса) е иконографски тип, който обединява много от най-известните Богородични икони. Той изобразява майчиното и синовно отношение между Божията Майка и нейния Божествен Син. Изобразеното тук майчинско чувство съвсем не е самоцелно, а има за цел да утвърди истинността на Боговъплъщението – Бог наистина е станал човек, родил се е от Дева, отгледан и откърмен от истинска Майка. Този иконографски тип е изцяло насочен срещу еретическите учения, които заблуждавали, че Бог не се е въплътил наистина, а само привидно е станал Човек.

Св. Богородица Умиление изобразява св. Дева нежно прегърнала Младенеца, наклонила леко глава към Него, а Той е изобразен синовно устремен към нея, а главата Му - нежно допряна до нейната.

Този иконографски тип има една разновидност, наречена св. Богородица Нежномилваща (на гр. Гликофилуса, на рус. Сладкое лобзание или Сладкоцелуваща). При него фигурата на Младенеца е по-раздвижена, а в някои случаи Той носи в ръка разгънат свитък, на който е изписан текст от прор. Исаия – „Духът на Господа Бога е върху Мене, защото Господ Ме помаза” (Ис. 61:1).

Друг, значително по-рядко срещан иконографски тип, е св. Богородица Млекопитателница. В него св. Богородица е изобразявана кърмеща своя Младенец. Този иконографски тип е своеобразно продължение на смисъла вложен в Умиление – Бог е станал истински Човек, роден от Дева и кърмен като истински младенец.

По-известни икони от този тип са Св. Богородица Бачковска, Казанската, Владимирската св. Богородица и мн. други.

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com