Молитвослов

Благодарствено правило

от: 16.06.2013

Заради молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй нас.
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, помилуй нас (три пъти).
Слава на Отца и Сина и Светия Дух , и сега и винаги и во веки веков. Амин.
Пресвета Троице, помилуй нас, Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Свети, посети и изцели немощите ни, заради Твоето име.
Господи, помилуй (три пъти).
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.
Отче наш, Който Си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.
Тропари
Ние, недостойните Твои раби, Господи, бидейки благодарни за Твоите велики благодеяния, които прояви към нас, славим Те и Те възхваляваме, благославяме Те и Ти благодарим, възпяваме и величаем Твоето добросърдечие и с рабска любов Ти викаме: Благодетелю и Спасителю наш, слава Тебе!
Слава на Отца и Сина и Светия Дух…..
Владико Господи, ние, Твоите непотребни раби, след като се удостоихме даром с Твоите благодеяния и дарове, прибягваме към Тебе усърдно и според силите си Ти принасяме благодарност и като Благодетел и Творец Те славим и викаме: слава Тебе, Боже, прещедри!
И сега и винаги, и во веки веков. Амин.
Богородице, помощнице на християните, като ценим твоето застъпничество, ние, твоите раби, с благодарно сърце ти викаме: радвай се, Пречиста Богородице Дево, и с твоите молитви винаги ни избавяй от всички беди, ти, която си едничка бърза застъпница!
Молитва 1
(на иеросхимонах Партений Киевски)


Господи Иисусе Христе, Сине Божий, не допускай да ми надвият суетността, самолюбието, чувствеността, нерадението и гнева, и да похитят от мене Твоята любов. О, Господи, Създателю мой, всичко мое упование! Не ме оставяй без дял в блажената вечност; стори така, че и аз да последвам Твоя сват пример, да бъда покорен на властите, които си поставил; дарувай ми онази чистота на духа, онази простота на сърцето, които ни правят достойни за Твоята любов. Към Тебе, о, Боже мой, издигам душа и сърце: не допуска да погине Твоето създание, а ме избави от единственото и най- голямо зло-грехът. Стори така, Господи, че да понасям с такова търпение безпокойствата и душевните скърби, с каквато радост приемам сърдечните удоволствия. Ако Ти искаш, Господи, можеш да ме очистиш и осветиш. Ето, предавам се на Твоята благост, просейки да унищожиш у мене всичко противно на Тебе ида ме присъединиш към сонма на Твоите избраници.
Господи, изтръгни от мене духа на празността, който погубва времето ми; суетността на мислите ми, които пречат на Твоето присъствие и отвличат вниманието ми през време на молитва; ако пък, молейки се, моята мисъл се отклони от Тебе, помогни ми, та това разсейване да не е съзнателно и отклонявайки ума си, да не отклоня сърцето от Тебе. Изповядвам пред Тебе, Господа моя Бог, всички грехове на моето беззаконие, сега и преди извършени пред Тебе: освободи ме от тях заради Твоето свето име и спаси душата ми, която Ти Си изкупил с драгоценната Твоя Кръв. Връчвам себе си на Твоето милосърдие, предавам се на Твоята воля, прави с мен всичко според благостта Ти,, а не според моята злоба и беззаконие. Научи ме, Господи, да подреждам своите дела така, че те да способствуват за прославяне на Твоето свето име. Смили се, Господи, над всички християни; чуй желанието на всички, които викат към Тебе, избави ги от всяко зло, спаси Твоите раби (имената), изпрати им отрада, утеха в скръбта и Твоята свята милост. Господи, моля те, особено за ония, които с нещо са ме обидили и наскърбили, или сторили някакво зло; не ги наказвай заради мене грешния, но излей и над тях Твоята благодат.
Господи, моля Те и за всички, които аз, грешният, съм наскърбил, обидил или съблазнил с дума, дело, помисъл, знайно или незнайно. Господи Боже! Освободи ни от нашите взаимни оскърбления, които сме си нанесли; изтръгни, Господи, от сърцата ни всяко негодувание, подозрение, гняв, злопаметност, свада и всичко, което може да попречи на любовта и намали братолюбието. Помилуй, Господи, и ония, които са поръчали на мене, грешния, недостойния, да се моля за тях! Помилуй, Господи, всеки, който проси Твоята помощ. Господи! Направи този ден да бъде ден на Твоето милосърдие, дай на всеки онова, което Ти проси; бъди пастир на заблудените, водач и светлина на непросветените, наставник на немъдрите, баща на сираците, помощник на угнетените, лекар на болните, утешител на умиращите, и доведи всички нас при въжделения край – при Тебе, нашето Пристанище и блажено Успокоение. Амин.

Молитва 2

Господи Иисус Христе, Боже наш, Боже на всяко милосърдие и щедрости! Твоята милост е безгранична, и човеколюбието Ти – неизмерима дълбочина. С благоговение и обич, като недостойни раби, смирено принасяме благодарност към Тебе, добросърдечния, за благодеянията, които ни стори. Славим Те, хвалим, възпяваме и величаем като наш Господ, Владика и Благодетел, и като колиничим пред Тебе, пак Ти благодарим за Твоето неизмерно и неизказано милосърдие. Смирено Те молим, милосърдни Господи, както сега благоволи да изпълниш молбите на нас, Твоите раби, така и занапред сподоби да получим Твоите благодеяния всички, които преуспяваме в любовта към Тебе и ближните и във всякакви добродетели. Избави, милостиви Боже, от всяко зло обстоятелство Твоята света Църква и, като ни даруваш мири безметежие, удостой ни винаги да принасяме благодарност на Тебе, на Твоя безначален отец, на пресветия, благия и животворящ Твой Дух – в едно същество прославян Бог, всякога да говорим за Твоите велики добрини и да Те възпяваме. Слава на Тебе, Благодетелю наш, во веки-веков. Амин.
Молитва 3
(от Владимир Мономах, +1125 г., произнасял тази молитва при изгрев слънце, което никога не го заварвало в леглото)
Просвети очите ми, Христе Боже мой, Който си ми показал Твоята прекрасна светлина. Господи мой, Господи, прибави към годините на моя живот други години, за да мога занапред да се покая за останалите ми грехове и изправя живота си. Амин. Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, Спасителю мой, Упование мое, Надеждо моя, Господи мой, показал ми светлината, слава на Тебе!

Друга молитва
(която св. Йоасаф Белгородски, +1754 г., е чел всеки час на денонощието)

Да бъде благословен деня и часа, в който Господ мой Иисус Христос се роди заради мене, претърпя разпятие и пострада до смърт. О, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, приеми в моя смъртен час странстващата душа на Твоя раб, заради молитвите на Твоята Пречиста Майка и всички Твои светии. Амин.
Владико, Господи Иисусе Христе, Сине на Живия Бог, Творче на небето и земята, Спасителю на света, Упование на всички земни краища и на ония, които са далече в морето, приеми сегашното моление на мене, негодния Твой раб, и изпълни всички мои добри желания, в името на отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Благодаря Ти, Господи, за всички Твои благодеяния към мене!
Благодаря Ти, Господи, и за всички изпитания, страдания и гонения, с които си ме удостоил!
За всички Ти благодаря. Да бъде благословено Твоето име сега и винаги, и во веки веков.
Заради молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Амин.

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com