Молитвослов

Молитва за децата на нашето време

от: 10.06.2013

Молитва на св. Николай Велимирович (Сръбски)

Всебогати, Господи Иисусе Христе, Който Сам си бил дете
и Който си обичал и благославял децата,
помилуй и спаси децата на нашето време -
да се кръстят некръстените, а кръстените
да утвърдят вярата си в Тебе, Истино вечна и Любов неизказана!

Спаси, Господи, онези деца, които безверни родители тровят
с безбожие и ги отвръщат от Тебе,
единствен Спасител и Спасение тяхно.

Спаси, Всеблаги, и онези деца,
които зли наставници без Бог и душа отчуждават от Тебе,
техния Творец, а ги уподобяват на кученца.

Спаси, Господи, и онези деца,
чиито чисти души петни всяка неморалност на улицата и в театъра - спаси ги от уличната нечистота и театралност.

Спаси, Всемилостиви, и онези деца, които са без родители,
попаднали в ръцете на сурови настойници, зли пастроци или мащехи -
спаси ги от слушане на хулни думи и от гледане на злобни дела.

Спаси, Сине Божий, синовете на синовете човешки,
които обикалят насам и натам по много телесни упражнения и занимания, докато не им се даде главното упражнение в Твоя свят закон, упражнение в правилни мисли, и милост,
и във всички дела на добротата и правдата.

Източник: http://www.pravoslavieto.com

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com