Молитвослов

Символ на вярата

от: 08.06.2013

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята,
на всичко видимо и невидимо.

2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния,
Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина,
Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца,
чрез Когото всичко е станало;

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение
слезе от небесата и се въплъти от Дух Светий и Дева Мария,
и стана човек;

4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан;

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията;

6. И се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца;

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви
и царството Му не ще има край.

8. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия,
Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме
и Го славим наравно с Отца и Сина,
и Който е говорил чрез пророците.

9. В една света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.

10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

11. Чакам възкресение на мъртвите

12. И живот в бъдещия век! Амин!

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com