Молитвослов

Молитва при влизане в храма

от: 03.06.2013

Зарадвах се, когато ми казаха: Да идем в дома Господен.
И по Твоята голяма милост, Господи, ще вляза в Твоя дом,
ще се поклоня в светия Твой храм с благоговение пред Тебе.
Господи, упъти ме в Твоята правда и заради моите врагове
изравни пътя ми пред Тебе, та без препъване да прославям Тебе,
едно Божество - Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и во веки-веков. Амин.

 
гр. Пловдив, ул. Архимандрит Евлогий 1, тел.: 032 692307 e-mail: verouchenie@sveta-troica-plovdiv.com